Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

The Intenational Journal of Innovative Approaches in Education (IJIAPE) is a peer reviewed journal that publishes research on scientific principles in the field of educational sciences. IJIAPE aims to give priority to studies that bring an innovative perspective on current educational problems. The journal is publishes articles  in Turkish and English. IJIAPE is published four times a year.

ISSN: 2602-4780
e-ISSN : 2602-4489
Journal Abbreviation: IJIAPE

Top Ranked Articles

Türkiye’de 2001-2017 Yılları Arasında Yaşanan Laboratuvar ve Deney Kazalarının Değerlendirilmesi

Ahmet Tekbıyık & Meryem Tepe

pp. 11-20   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.2   |  MID: MANU-1712-17-0001

Volume 1, Issue 1

Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Göksel Boran & Serdar Arcagök

pp. 1-10   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.1   |  MID: MANU-1712-13-0001

Volume 1, Issue 1

Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Ayşe Akdemir

pp. 21-34   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.3   |  MID: MANU-1712-16-0003

Volume 1, Issue 1

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi

Yusuf Mete Elkıran

pp. 45-58   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.5   |  MID: MANU-1712-16-0004

Volume 1, Issue 1

Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası

Mustafa Kocaarslan, Turgay Öntaş & Taner Atmaca

pp. 23-33   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.134.3   |  MID: MANU-1803-08-0001

Volume 2, Issue 1

more...