Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Ücret Politikası

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi (IJIAPE) ücretsiz bir dergi olup; makale gönderimi veya yayın ücreti alınmamaktadır.


1.122 defa okundu.