Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Amaç ve Konu Alanları

IJIAPE, Eğitim bilimleri alanında geniş bir yelpazede makale kabul etmektedir. Özellikle alana yenilikçi bakış açıları getiren çalışmalara öncelik verilmektedir. Ayrıca her yıl belirlenen bir tema içerik konusu için özel bir sayı oluşturulur. IJIAPE tarafından kabul edilen temel konu alanları şu şekildedir;

 • Beden eğitimi
 • Din eğitimi
 • Doğa bilimleri eğitimi
 • Eğitim felsefesi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim psikolojisi
 • Eğitim sosyolojisi
 • Eğitim tarihi
 • Eğitim teknolojisi
 • Eğitim yönetimi
 • Eğitimde Program Geliştirme
 • Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme
 • Erken çocukluk dönemi eğitimi
 • Gelişim psikolojisi
 • İlk eğitim
 • İşletme eğitimi
 • Matematik eğitimi
 • Meslek eğitimi
 • Okul psikolojisi
 • Okuryazarlık eğitimi
 • Orta eğitim
 • Öğrenme psikolojisi
 • Öğretim teknolojisi
 • Özel eğitim
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Sanat eğitimi
 • Sosyal bilimler eğitimi
 • Teknoloji eğitimi
 • Türkçe eğitimi
 • Uluslararası eğitim
 • Yabancı diller eğitimi
 • Yetişkin eğitimi
 • Yüksek eğitim

1.196 defa okundu.