Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2019, Vol. 3(4) 82-92

Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezinde Gerçekleştirilen Bilimsel Söyleşilere İlişkin Görüşleri

Derya Girgin & İsmail Satmaz

pp. 82 - 92   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2019.226.2   |  Manu. Number: MANU-2001-23-0001

Published online: January 23, 2020  |   Number of Views: 47  |  Number of Download: 213


Abstract

Bu çalışma özel yetenekli öğrencilerin bilimsel söyleşilere ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır.  Alan yazın taraması sonucunda, Türkiye’de özel yetenekli öğrenciler ile ilgili bilimsel söyleşiler konusu alan yazında çalışılmamış bir konu olarak dikkatimizi çekmektedir.  Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle beraber binlerce kilometre uzaktan bile bilimsel söyleşiler izlenebilmektedir.  Bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin bilimsel söyleşilere ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında düzenli olarak bilimsel söyleşi düzenleyen Güney Marmara Bölgesinde bulunan bir BİLSEM’in öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yoluyla belirlenen 42 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Bilimsel söyleşilerin içeriği, öğrencilere katkısı, karşılaştıkları olumsuz durumlar, daha iyi olması için öneriler ve söyleşiyi yapan uzman kişi hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir. Verilerinin analizini alanında uzman iki kodlayıcı gerçekleştirmiştir. Verilerin analizinde Cohen Kappa uyum değerlerinden yararlanılmıştır. Öğrenciler bilimsel söyleşi içeriklerinin ilgi çekici oduğunu, ilgi alanlarını karşıladığını belirtmişlerdir. Bilimsel söyleşilerin daha etkili olması için alanında uzman kişiler tarafından verilmesi, uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve fiziki ortamının söyleşiler için uygun olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  Özel yetenekli öğrenciler özellikle söyleşiye yönelik sorularının sona bırakılmasına ilişkin olmusz duygularını dile getirmişlerdir. Bilimsel söyleşileri veren kişilerin farklı yöntemlerle, çeşitli materyaller kullanarak söyleşileri gerçekleştirmesi de üzerinde durulan önemli husus olmuştur. Bilimsel söyleşilerin özel yeteneklilere yönelik belirli bir program çerçevesinde düzenlenmesi araştırma çerçevesinde önerilmektedir.

Keywords: Özel Yetenekli Öğrenciler, BİLSEM, Bilimsel Söyleşi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Girgin, D. & Satmaz, I. (2019). Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezinde Gerçekleştirilen Bilimsel Söyleşilere İlişkin Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(4), 82-92. doi: 10.29329/ijiape.2019.226.2

Harvard
Girgin, D. and Satmaz, I. (2019). Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezinde Gerçekleştirilen Bilimsel Söyleşilere İlişkin Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(4), pp. 82-92.

Chicago 16th edition
Girgin, Derya and Ismail Satmaz (2019). "Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezinde Gerçekleştirilen Bilimsel Söyleşilere İlişkin Görüşleri ". International Journal of Innovative Approaches in Education 3 (4):82-92. doi:10.29329/ijiape.2019.226.2.

References
  1. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research methods in education. London: Routledge Falmer. [Google Scholar]
  2. Jackson, N. & Klein, E. (1997). Gifted performance on young children. In Colangelo &G. Davis (eds). Handbook of Gifted Education, Boston MA: Ally&Bacon. [Google Scholar]
  3. Jost, M. (2006). İleri zekalı çocukları tespit etmek ve desteklemek (A. Kanat, Çev). İzmir, İlya İzmir Yayınevi. [Google Scholar]
  4. Maker J.C. & Schiever S.W. (2004). Teaching models in education of the gifted. (3rd Edition). [Google Scholar]
  5. MEB (2019). Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf [Google Scholar]
  6. Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. California: Sage Publications, Inc.Sage. [Google Scholar]
  7. TÜBİTAK (2019). TÜBİTAK bilimsel söyleşiler. https://bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr/tr/hakkimizda adresinden 20 Ekim 2019 tarhinde erişilmiştir. [Google Scholar]
  8. Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]