Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Most popular article of the week

Viroli'ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış

Hilal Yüceil & Gamze Mertol

Read to full text

Dergi hakkında

IJIAPE bilimsel kurallara uygun araştırmaları yayınlayan açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. IJIAPE güncel bilimsel araştırmalar üzerine yenilikçi bakış açısı getiren çalışmalara öncelik vermeyi amaçlamaktadır. Bilimsel bir dille yazılmış ampirik, teorik ve kavramsal...

devamı...

Hakem süreci

Hakem süreci bilimsel ilkelerden ödün verilmeden büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Başvurulara ait hakem raporları derginin tarandığı indeksler ile şeffaf şekilde paylaşılmaktadır. Tüm başvurular ilk önce editörler tarafından IJIAPE uygunluk açısından gözden geçirilmektedir. Şekilsel...

devamı...

Yazar rehberi

Öncelikle makalenizi IJIAPE göndermeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki talimatlar makale yazım kurallarını, hakem değerlendirme sürecini ve derginin ön koşullarını içermektedir. Lütfen makalenizi göndermeden önce bu yazıyı dikkatlice okuyunuz. Bu sayede makalenizin...

devamı...