Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Most popular article of the week

Assessing Impacts of the School Clinic on Academic Performance in Selected Secondary Schools in Oyo State

Abiodun Samuel Olowolafe, Busuyi Francis Olowo, M. A. Ogunsanwo & Ojo Peter Oladele

Read to full text

Dergi hakkında

IJIAPE bilimsel kurallara uygun araştırmaları yayınlayan açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. IJIAPE güncel bilimsel araştırmalar üzerine yenilikçi bakış açısı getiren çalışmalara öncelik vermeyi amaçlamaktadır. Bilimsel bir dille yazılmış ampirik, teorik ve kavramsal...

devamı...

Hakem süreci

Hakem süreci bilimsel ilkelerden ödün verilmeden büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Başvurulara ait hakem raporları derginin tarandığı indeksler ile şeffaf şekilde paylaşılmaktadır. Tüm başvurular ilk önce editörler tarafından IJIAPE uygunluk açısından gözden geçirilmektedir. Şekilsel...

devamı...

Yazar rehberi

Öncelikle makalenizi IJIAPE göndermeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki talimatlar makale yazım kurallarını, hakem değerlendirme sürecini ve derginin ön koşullarını içermektedir. Lütfen makalenizi göndermeden önce bu yazıyı dikkatlice okuyunuz. Bu sayede makalenizin...

devamı...

En Popüler Makaleler

Orjinal Araştırma Makalesi

Türkiye’de 2001-2017 Yılları Arasında Yaşanan Laboratuvar ve Deney Kazalarının Değerlendirilmesi

Ahmet Tekbıyık & Meryem Tepe

Cilt 1, Sayı 1

Orjinal Araştırma Makalesi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları

Göksu Çiçekli Koç

Cilt 2, Sayı 2

Orjinal Araştırma Makalesi

Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Göksel Boran & Serdar Arcagök

Cilt 1, Sayı 1

Orjinal Araştırma Makalesi

Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Ayşe Akdemir

Cilt 1, Sayı 1

Orjinal Araştırma Makalesi

Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri

Ayşe Alkan & Hüseyin Mertol

Cilt 2, Sayı 2

daha fazla...