International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2018, Vol. 2(3) 110-116

Viroli'ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış

Hilal Yüceil & Gamze Mertol

pp. 110 - 116   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2018.177.3

Published online: January 06, 2019  |   Number of Views: 167  |  Number of Download: 699


Abstract

Bu çalışmada, Maurizio Viroli’nin ‘Vatan Aşkı’ kitabındaki yurtseverlik ve milliyetçilik kavramlarından yola çıkılacaktır. Bu iki kavramın birbiri ile benzer ve farklı yanları olduğu vurgulanacaktır. Milliyetçilik ile yurtseverlik birbiri ile benzeşen yönleri olsa bile farklı kavramlardır. Yurtseverlik ile milliyetçiliği birbirinden ayırma çabaları her zaman olmuştur. Bu benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak yapılan çalışmanın amacı, “Yurtseverlik ve milliyetçilik hangi noktalarda benzer yönler sergiler? “,“Hangi noktalar da ise birbirinden ayrılır?” sorularının yanıtını bulmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu yapıda bu kavramların nerede durduğunun tartışması yapılmıştır.

Keywords: Yurtseverlik, Milliyetçilik, Viroli


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yuceil, H. & Mertol, G. (2018). Viroli'ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(3), 110-116. doi: 10.29329/ijiape.2018.177.3

Harvard
Yuceil, H. and Mertol, G. (2018). Viroli'ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(3), pp. 110-116.

Chicago 16th edition
Yuceil, Hilal and Gamze Mertol (2018). "Viroli'ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış ". International Journal of Innovative Approaches in Education 2 (3):110-116. doi:10.29329/ijiape.2018.177.3.

References
  1. Çetinkaya, H. (2007). Soros' un çocukları. Cumhuriyet Kitapları. [Google Scholar]
  2. Devellioğlu F. (2003). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugatı:Aydın Kitabevi [Google Scholar]
  3. Illich I. (2006). Okulsuz Toplum: Oda Yayınları [Google Scholar]
  4. Kongar E. (2006). 21.Yüzyılda Türkiye: Remzi Kitabevi [Google Scholar]
  5. Kurumu, T. D. (1983). Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu. [Google Scholar]
  6. Kymlıcka W. (1998). Çok Kültürlü Yurttaşlık: Ayrıntı Yayınları [Google Scholar]
  7. Şemseddin S. (1989). Kamus-I Türkî: Kapı Yayınları [Google Scholar]
  8. Viroli M. (1997).Vatan Aşkı: Ayrıntı Yayınları [Google Scholar]