International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2018, Vol. 2(4) 132-151

Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği)

Mücahit Yıldırım

pp. 132 - 151   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2018.196.2

Published online: June 19, 2019  |   Number of Views: 134  |  Number of Download: 801


Abstract

2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren 222 sayılı ve 1739 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklerle sekiz yıllık zorunlu eğitim süresi on iki yıla çıkarılmış ve zorunlu eğitim süreci 4+4+4 şeklinde formüle edilerek üç kademeden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda temel eğitim okulları ilkokul ve ortaokul olarak birbirinden bağımsız hale getirilmiştir.

 Bu çalışma, dönüşümleri henüz yapılmayan Tekkeköy ilçesinde merkezdeki ve kırsal kesimdeki okulların dönüşümlerine ışık tutma ve sağlıklı dönüşümlerin yapılabilmesi için bilgi verme amacını gütmektedir. Çalışmada merkezde ve kırsal alanlarda bulunan okulların öğrenci sayıları ve yerleşim yerlerinden yola çıkılarak hangi okulun ilkokul ve hangi okulun ortaokul olması gerektiği konusunda faydalı olmak amacıyla; Tekkeköy mahallelerinin yeryüzü şekilleri, nüfus ve yerleşme özellikleri ortaya çıkarılmış, gelecek yıllara ait potansiyel öğrenci sayıları da göz önünde bulundurularak en uygun dönüşüm şekli ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Okulların dönüşümlerinde birçok etken rol oynamaktadır. Henüz Tekkeköy ilçesinde okul dönüşümleri gerçekleştirilmediğinden dolayı, yeryüzü şekilleri, iklim, arazi yapısı, eğim, rüzgâr yönü, ulaşım, yerleşme, nüfus özellikleri, şehirleşme, trafik, veli tutumu, öğrenci sayıları, okul kültürü, okulun fiziki yapısı gibi etkenler, güvenli ve hayatı kolaylaştırıcı bir dönüşüm gerçekleştirmek için göz önünde bulundurulması gereken etkenler olarak dikkate alınmalıdır.

Keywords: Samsun, Tekkeköy, Coğrafi Faktörler, Beşeri Faktörler, Okul Dönüşümü


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yildirim, M. (2018). Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği) . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(4), 132-151. doi: 10.29329/ijiape.2018.196.2

Harvard
Yildirim, M. (2018). Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği) . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(4), pp. 132-151.

Chicago 16th edition
Yildirim, Mucahit (2018). "Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği) ". International Journal of Innovative Approaches in Education 2 (4):132-151. doi:10.29329/ijiape.2018.196.2.

References
  1. Ay, Alparslan (2009). Afyonkarahisar İlinde Coğrafi Faktörlerin Örgün Eğitime Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon.  [Google Scholar]
  2. Işık, H. ve Maya, İ. (2003). Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Bu Uygulamaya Son Verilmesi İle İlgili Veli Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, C.11, ss. 285-296. [Google Scholar]
  3. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Karar No: 6287, Tarih: 30.03.2012 [Google Scholar]
  4. Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği, Resmi Gazete: 11.09.2014/29116 [Google Scholar]
  5. Nişancı, Ahmet (1989). Orta Karadeniz Bölümünde Mevsimlik Hava Tipleri Bakımından Önemli Devreler. Coğrafya Araştırmaları Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim Uygulama Kolu, S. 1(1), ss. 69-84. [Google Scholar]
  6. Özgür, Gülhan (2004). Tekkeköy Şehir Coğrafyası. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun. [Google Scholar]
  7. Şan, Aslı (2012). İlköğretimde Taşımalı Eğitim Öğrencilerinin Sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir. [Google Scholar]
  8. Uzun, Ali (1995). Tekkeköy’de (Samsun) Mağara-Kale Yerleşmeleri. Doğu Coğrafya Dergisi, C. 1, S.1, ss. 413-433. [Google Scholar]