International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2018, Vol. 2(2) 46-56

Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri

Ayşe Alkan & Hüseyin Mertol

pp. 46 - 56   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2018.148.2

Published online: July 29, 2018  |   Number of Views: 215  |  Number of Download: 961


Abstract

Günümüz bilişim çağında bilgisayar ve internet hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Öğrenciler arasında da yaygın olarak kullanılan internet ve bilişim teknolojilerinin doğru, amacına uygun olarak kullanılması öğrencilerin doğru bilgiye ulaşma ve onu kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma; 2016-2017 yılında önceden tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin internet kullanım amaçları ve internet kullanımı konusunda görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır. Toplamda 51 özel yetenekli öğrenci ile yapılan çalışmada veriler bilinçli internet kullanımı araştırma anketi yardımı ile toplanmış ve SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal medya kullanımları, internet kullanım amaçları ve internet kullanırken dikkat ettikleri noktalar belirlenmiştir. Sonuç olarak özel yetenekli öğrencilerin interneti genellikle araştırma yapmak ve video izlemek için kullandıkları, internet güvenliği, zararlı yazılımlar ve kullanım hakkında bilgi sahibi oldukları ve internette yabancı insanlarla iletişim kurmanın doğru olmadığını düşündükleri söylenebilir.

Keywords: Özel yetenekli, İnternet, Bilişim


How to Cite this Article

APA 6th edition
Alkan, A. & Mertol, H. (2018). Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri. International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(2), 46-56. doi: 10.29329/ijiape.2018.148.2

Harvard
Alkan, A. and Mertol, H. (2018). Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri. International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(2), pp. 46-56.

Chicago 16th edition
Alkan, Ayse and Huseyin Mertol (2018). "Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri". International Journal of Innovative Approaches in Education 2 (2):46-56. doi:10.29329/ijiape.2018.148.2.

References
 1. Baines, L. ve Dial, M. (1995). “Scripting Screenplays: An Idea For Integrating Writing, Re¬ading, Thinking, And Media Literacy”. The English Journal. Vol. 84, Issue: 2, ss. 86-91. [Google Scholar]
 2. Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi 2007,http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html adresinden  21.05.2016  tarihinde alınmıştır [Google Scholar]
 3. Bilinçli İnternet Kullanımı Araştırması, http://www.kesfetprojesi.org/source/Bilincli_internet_Kullanim%20Arastirmasi.pdf adesinden, 10.10.2016 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 4. Boyd, D. & Ellison, N.B.(2008). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer Mediated Communication. Vol: 13 210-230. [Google Scholar]
 5. Canbek, G., & SAĞIROĞLU, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1). [Google Scholar]
 6. Çildan, C., Ertemiz, M., Tumuçin, H. K., Küçük, E., & Albayrak, D. (2012). Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü. Akademik Bilişim, Erişim, 5, 2013. [Google Scholar]
 7. Erişti, S. D. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin görsel anlatımlarında geleceğin dünyasına ve teknolojisine ilişkin algıları. Turkish Journal of Giftedness & Education, 2(2). [Google Scholar]
 8. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 2-4. [Google Scholar]
 9. Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., & Ümmühan, Ö. N. E. R. (2012). Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Medya Okuryazarlığına. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4), 41-5 [Google Scholar]
 10. Howley, A., Howley, C. B., Pendarvis, E. D. (1986). Teaching Gifted Children Principlesand Strategies Canada: Little, Brown & Company Limited. [Google Scholar]
 11. Karabulut, R., Mertol, H., & Alkan, A.  (2017) Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2),  [Google Scholar]
 12. Karakuş, T., Çağıltay, K., Kaşıkcı, D., Kurşun, E., & Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39(171).187-196. [Google Scholar]
 13. Lepi, K. (2012) . 25 Ways Teachers Can Integrate Social Media into Education", http://edudemic. com/2012/07/a-teachers-guide-to-social-media [Google Scholar]
 14. Tigga, R. (2009). “Rise, decline, and re-emergence of media literacy education in the United States: 1960-2000”. PhD Thesis. Faculty of the Graduate School, Marquette University, Wisconcin, USA. [Google Scholar]
 15. Tuncer, N. (2000). Çocuk ve internet kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 14(2), 205-212. [Google Scholar]
 16. Vural, B.A., (2006). Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 17. Yılmaz, M., & Çaylak, B. (2009). Bilim Sanat Merkezinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Sağladığı Katkılara İlişkin Velilerin Görüşleri/Parents'. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11). [Google Scholar]