International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 2 Issue 1 (March 2018)

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (1)
New Challenges and Pedagogical Approaches of Curriculum

Bhupendra Singh & Patanjali Mishra

pp. 1 - 12   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.134.1

Abstract

From the renaissance to now, many more inventions have been patented in the area of education and curriculum like Over Head Projector, Film Projector, Epidiascope, computer and many more. But a curriculum every time facing challenges of time, place and language when renovated. The teacher has been trying to be skilled every day by filling the generation gap and gap of technology. It was expressed in University Education Commission 1948-49 (also known as Radhakrishnan Commission) that the most important and urgent reform needed in education is to transform it, to endeavour to relate it to the life, needs and aspirations of the people and thereby make it the powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for the realisation of the national goals. For this purpose, education should be developed to increase, produce, achieve, social and national integration by accelerating the process of modernisation, globalisation and technocrat with cultivating social, moral and spiritual values. Therefore, to fulfil the demand of globalised education, it needs to understand the challenges of the curriculum. This research article emphasises on the new challenges of the curriculum by suggestive pedagogical approaches.

Keywords: Curriculum, Pedagogical Approach, Learning, Challenges, University Education Commission

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (1)
A Survey on Reducing Costs Vs Improving Outcomes and Opportunities in Health Care Field Using Big Data

Santhoshkumar Perumal, M. Praveen Kumar, S. Karthick & S. Syed Shajahaan

pp. 13 - 22   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.134.2

Abstract

In recent years, the total amount of medical data collected has grown exponentially, mainly because of the introduction of new medical technologies and the increased use of IT to manage medical health records of patients. These technologies have been introduced not only to provide higher quality of care but also to help solve some of the major healthcare problems in developed countries: the lack of productivity and efficiency, the increasing costs and the relatively low accessibility of the system. Big Data, or the capability to develop, analyze and visualize huge and complex data sets for various research interests and applications, has the promise to radically impact the speed and direction in tackling these problems. Health care field grows tremendously in last few decades. The health care field has generated huge amounts of data that has huge volume, enormous velocity and vast variety. Also it comes from a variety of new sources as hospitals are now tend to implemented electronic health record (EHR) systems. These sources have strained the existing capabilities of existing conventional relational database management systems. In such scenario, Big Data solutions offer to harness these massive, heterogeneous and complex data sets to obtain more meaningful and knowledgeable information. This paper basically studies the impact of implementing the big data solutions on the healthcare field, the potential opportunities, challenges and available platform and tools to implement Big data analytics in health care field.

Keywords: Electronic Health Record, Medical Health Records, Big Data, Health Care, Big Data Analytics

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (1)
Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası

Mustafa Kocaarslan, Turgay Öntaş & Taner Atmaca

pp. 23 - 33   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.134.3

Abstract

Bu çalışmanın amacı endüstri devrimi sonrası gittikçe yaygınlık kazanan kitlesel örgün eğitimin ve ilk kademesinde öğretilen okuma-yazma becerilerinin sosyo-politik yanına yönelik bazı tespitler yapmaktır. Siyasal rejimlerin kendi idaresini sürdürme kaygısı ve beklentisi olduğu hatırdan çıkarılmadığında her devletin kendi idaresine ve iradesine hizmet edecek zihin örüntüsüne sahip bireyler yetiştirme çabası olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır. Bireylerin devletle olan resmi bağının güçlendirildiği kurumlar ilk etapta okullar olmaktadır. Okulların okuma-yazma eylemini devletin öngördüğü içerik ile birlikte örtük bir yolla bireylere sunmasının aynı zamanda resmi ideolojinin eğitim aracılığıyla bireylere aktarılması-dayatılması manasına gelip gelmediği konusunun güncel entelektüel tartışmalara kapı araladığı bilinen bir gerçektir. Bu durum aslında büyük iktidarın yani devlet aygıtının yurttaşlar üzerindeki tahakkümünün de resmidir. Devlet, resmi ideolojisini yurttaşlarına okullar aracılığı ile sunar. Okullar bu yönüyle eğitimin ideolojik işlevine de ev sahipliği yapar. Okulların ilk kademesindeki öğrenciler yaş grubu itibari ile zihinsel şekillenme açısından hassas bir evrededir. Kişilik ve karakterin en hızlı ve yoğun şekillendiği dönem erken çocukluk evresidir. Bu dönem okuma yazma öğrenilen evreye de tekabül etmektedir. Erken çocukluk döneminde çocukların okuma-yazma öğrenirken bir yandan da kullanılan metinler ve öğretim içeriği ile doğrudan ve dolaylı olarak sosyo-politik zihin haritaları oluşturduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde okuma-yazma öğretiminin akademik ve entelektüel yönü olduğu kadar ideolojik yönü de vardır.

Keywords: İdeoloji, sosyalizasyon, okuma-yazma, çocukluk